Lejebetingelser

Leje af telte

 1. Lejer har det fulde ansvar for det lejede i den aftalte lejeperiode, herunder også hændelige uheld.
 2. Ethvert ansvar overfor offentige myndigheder og andre påhviler alene lejeren, ligesom lejer har ansvar for eventuelle skader på nedgravede rør, kabler og lignende, der skades under udlejers opsætning eller nedtagning af telte.
 3. Udlejer har intet ansvar for person- og tingskader eller andre skader, der sker i og udenfor teltet.
 4. Såfremt der er fejl og mangler ved modtagelsen af teltene, skal lejer straks reklamere overfor udlejer, der straks sørger for udbedring.
 5. Er der mangler eller skader på det lejede ved tilbageleveringen, er lejer pligtig til at erstatte dette til dagspris.
 6. Lejer skal sørge for at teltpladsen er jævn og ryddet. Pladsen skal være kørefast.
 7. Når teltet ikke anvendes skal det være lukket.
 8. Teltet skal være ryddet ved returneringen.
 9. Udlejer kan kræve at lejer lader teltet forsikre.
 10. Ved force majeure eller lignende, der forhindrer opsætning eller nedtagning, er udlejer uden ansvar for lejer og andre.
 11. Nærværende almindelige betingelser er en del af aftalegrundlaget mellem lejer og udlejer og er lejer bekendt.
 12. Såfremt en kontrakt annulleres, har udlejer ret til det fulde beløb, med mindre det lykkes udlejer at udleje det afbestilte til anden side.

 

Leje af service:

 1. Service tilbageleveres i rengjort stand. Hvis dette ikke overholdes, kan udlejer opkræve betaling for opvask.
IH-Service Center © 2023 - Opencart Themes by Zerotheme